با ما انرژی خورشید را در راه صحیح هدایت کنید

آموزش

با شرکت در دوره های آموزشی، به متخصص انرژی خورشیدی تبدیل شوید.

طراحی ، اجرا و بهره برداری

اجرای پروژه ها از طراحی، خرید تجهیزات، نصب و بهره برداری را به مابسپارید.

مشاوره

همکاران ما آماده ارائه مشاوره در کلیه پروژه های انرژی های تجدیدپذیر هستند.

خدمات آزمایشگاهی و آنالیز پروژه ها

خدمات آزمایشگاهی و پشتیبانی انواع تست های قبل و بعد از پروژه ها

درباره مهرپارس چه می دانید؟

سرمایه گذاری و جذب سرمایه

مهرپارس راهکاری ایده آل

مشاوره رایگان با متخصصین ما