درباره ما

تاریخچه

مهر پارس در پاییز 1395 جهان تاب شد

شرکت انرژی های تجدیدپذیر مهر پارس در آبان سال ۱۳۹۵ رسما با شماره ثبت 20179 پابه عرصه صنعت انرژی های تجدید پذیر گذارد تا با رسالت ترویج فرهنگ استفاده از انرژی های پاک مسئولیت خطیر خود را به سرانجام برساند.

در مسیر رشد هستیم

ایده های خلاقانه ، دانش فنی بالا و همچنین ارتباطات بین المللی با طلایه داران این صنعت پیشرفته عزم مان را جهت پیشبرد اهدافمان جزم نمود تا با اتکا بر امکانات داخلی و دانش جهانی  به منظور انتقال دانش و فناوری روز دنیا قدم های بلندی برداریم.

تیم مدیریتی

مجموعه ای از نیروی جوانی و دانش روز جهانی به همراه تجربه و خلاقیت

دکتر لیلا اوشک سرایی

عضو هیات مدیره

دکتری مهندسی عمران محیط زیست

مهندس مسعود سرانی آذر

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)

 دکتر پوریا اوشک سرایی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)