همکاران ما

همکاران ما

انستیتو انرژی خورشیدی دانشگاه ملی مالزی

انستیتو پیشرو در تحقیقات پایه ای و اجرایی سلولهای خورشیدی، آبگرمکن های خورشیدی، پیلهای سوختی و بهینه سازی مصرف انرژی

Zamatel Sdn Bhd

مجری اولین پروژه آبگرمکن خورشیدی مرکزی مالزی. مشاور سازمان استاندارد و وزارت آموزش عالی مالزی در بومی سازی دانش انرژی خورشیدی

Himin co

سازنده اولین شهر خورشیدی چین. سازنده پنلهای خورشیدی، آبگرمکن های خورشیدی و تجهیزات روشنایی پارکها و معابر و مبلمان شهری

Waldania Automation

اتوماسیون صنعتی، طراحی و ساخت کنترلر آبگرمکن های خورشیدی مرکزی و سیستم های خورشیدی

SOLID inc

طراح و مجری سیستمهای سرمایش خورشیدی

آرشام پرکوک

مشاور، طراح و مجری پروژه های تاسیساتی و عمرانی